Дата и място на раждане: 07.08.1975 г., гр. Плевен

 Образование:

Академични позиции:

Специализации и курсове:

Преподавателска дейност:

Научни интереси:

Членство в научни и обществени организации:

Езикова квалификация: