Дата и място на раждане: 12.04.1982, гр.Шумен, България

e-mail: dr_andreev@yahoo.com

Образование:

 Академична позиция:

 Специализация:

„Образна диагностика” в МУ Плевен,катедра „Рентгенология и радиология”, отд. По „Образна диагностика” ,УМБАЛ „Д-р Г.Странски” Плевен

Преподавателска дейност: 

Дисциплини „Рентгенология”, „Образна диагностика” на БЕО и АЕО студенти по медицина от МУ Плевен,студенти „Ро лаборант” от мед. колеж Плевен  и др.

 Научни интереси:

 Членство в научни и обществени организации:

 Езикова квалификация: