Дата и място на раждане: 25.11.1978 г., гр. Плевен

 

Образование

Академични позиции

Специализации/следдипломни квалификации

Преподавателска дейност

Научни интереси

Членство в научни и обществени организации

Езикова квалификация

e-mail: tmegova@abv.bg