Дата и място на раждане: 10.10.1956 г., гр. Ловеч

 

Настояща позиция:

Образование и квалификация: 

Професионален опит:

Специализации: 

 

 Преподавателска дейност: 

Научна дейност: 

Компютърни умения: