Дата и място на раждане: гр. Плевен

 

Няма преоставена информация...