Дата и място на раждане: 04.05.1961 год., с. Ленково, област Плевен

Образование:

 

Академични позиции:

 

 

Специализации:

 

Преподавателска дейност:

 

Научна интереси и научна дейност:

 

Членство в научни и обществени организации:

 

Езикова квалификация:

 

Информация за контакти:

Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева – Маринова, д.м.

сектор „Фармакология”,
катедра „Фармакология и токсикология”,
Факултет „Фармация”,
Ректорат I, ст. 271,
Медицински Университет – Плевен,
5800, гр. Плевен

Сл. тел. + 359 64 884 131

E-mail: drstavreva@yahoo.com