Дата и място на раждане: 25.11.1973 г., гр. Плевен

 

Образование:

Академични позиции:

Преподавателска дейност:

Научни интереси:

Реални публикации:

Членство в научни организации:

Eзикова квалификация:

e-mail: tanja_1973@abv.bg