Дата и място на раждане: 17.05.1972 г., гр. Ловеч

 

Завеждащ отделение по Урология, УМБАЛ „ Света Марина “,  Плевен

 

Образование, квалификация, професионален опит:

Научни интереси в минимално инвазивната и роботизирана хирургия

 

Академични длъжности и длъжности в УМБАЛ „Г. Странски” Плевен

Научна и преподавателска дейност:

Членство в научни организации:

Езикови познания:

 
Адреси за контакти:


Медицински Университет Плевен, факултет ” Здравни грижи”, катедра ” Сестрински хирургични грижи”
УМБАЛ „Света Марина” Плевен, Отделение по урология
Тел за контакти: 0888 267 368
Email: atanasovmd@yahoo.com