Дата и място на раждане: 22.12.1986 г., гр. Луковит

Образование и квалификация:

Професионален опит:

Преподавателска дейност:

Проведени курсове

Членство в научни организации:

Езикова квалификация: