Дата и място на раждане: 28.05.1955 г. – гр. Славяново, обл. Плевен

 

Професионален опит:

 Образование и обучение

 Специализации в чужбина:

 Специализации със сертификати: 

 Курсове:

 Семинари:

 Публикации:

Членство:

 Езикова подготовка: