Дата и място на раждане: 14 Ноември 1968 г., Бяла Слатина

Образование:

Академични позиции:

 Специализации:

Преподавателска дейност:

Научни интереси:

 Научна продукция:

 Езикова квалификация: