Дата и място на раждане: 02.05.1977 год., гр. Пловдив

 

Трудов стаж:


• 2015 г. – лекар-асистент клиника по урология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен
• 2009 г. - хонорован асистент в Клиника по урология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ - Плевен
• 2003 – 2008 г. Специализант по Урология в Клиника по Урология, УМБАЛ „Д-р Г.Странски“, Плевен


Академични позиции:


• Асистент по научна специалност 03.01.42 Урология (2015 г.)

Курсове и специализации:


• Европейско училище по УРОЛОГИЯ – 2006Г. ПРАГА ЧЕХИЯ

• Специализация тримесечен курс на обучение в Униклиник Ахен, Германия, под ръководството на проф. д-р Яксе,проведен през 2007

• Квалификационен курс на тема: „Карцином на пикочния мехур – класификация на СЗО – 2004 г.”,проведен в МУ – Плевен на 17.11.2006 год.

• Курс по „Eндоскопски манипулации и изследвания в урологията”, проведен през периода 10-14.03.2008 г. в МУ-Плевен и призната правоспособност по „Ендоскопски методи на изследвания и лечение на заболяванията на отделителната и мъжката полова системи”

• Курс по «Ехографска диагностика в урологията», проведен от 14.04. до 18.04.2008 г.,в МУ-Плевен и призната правоспособност по «Ехографска диагностика на заболяванията на отделителната и мъжката полова системи и на патологични процеси в ретроперитонеалното пространство»

• Курс по «Вземане на биопсични материали в урологията» – от 12.05 до 16. 05.2008 год. в МУ- Плевен и призната правоспособност по «Вземане на биопсичен материал от органи на отделителна имъжка полова системи и от патологични процеси в ретроперитонеалното пространство за цитологични и хистологични изследвания»

• Участие в курс на тема: „Училище по абдоминален доплер”, проведен от 19.06. до 21.06.2008 г. в гр. Велико Търново
• Участие във „Втори семинар в практическа сесия по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията”, „V-ти Международен семинар по роботизирана хирургия за Югоисточна Европа”, 10-12.05.2010 г., ТЕЛЕЦ – МУ – Плевен 

• Тематичен курс по: „Методология на НИР. Приложение на епидемиологията и биостатистиката в медицинското научно изследване”, проведен в МУ – Плевен на от 31.05 до 04.06.2010 г.

• Квалификационен курс по „Екстракорпорална литотрипсия”, ВМА-София, 18-22.10.2010 год.

• Квалификационен курс и призната правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол – 2010 год., ВМА-София

• Курс за работа с литотриптор „Dornier Compact Alpha”, 26-28.10.2010 год.

• Курс и призната правоспособност по „Диагностична лапароскопия, I-во ниво”, МУ-Плевен, 2010 год.

• Курс по „Роботизирана хирургия в урологията и гинекологията” ,/The IX International Workshop on da Vinci Surgery in SEE/, 18-20.05.2011 г. ТЕЛЕЦ МУ – Плевен

• Участие в практически семинар на тема: „TURis resection, TURis plasma vaporization, NBI cystoskopy”,”, проведен на 01.07.2011 г. във ВМА – гр. София

• Курс и призната правоспособност по „Диагностична лапароскопия, II -ро ниво”, МУ-Плевен,11. 2011 год.

• Курс по „Актуални проблеми на педагогиката и андрагогиката“,МУ – Плевен, 12.2011 год.

Преподавателска дейност:


• Англоезично обучение по Урология специаност „Медицина” МУ – Плевен

Научни интереси и разработки:• Научни публикации – над 20; Научни съобщения – над 35;

Научно-изследователска дейност:

• Участие в научен проект на тема „ПРОУЧВАНЕ НА ЛИМФНОТО ОТТИЧАНЕ И МЕТАСТАЗИРАНЕ НА ЛОКАЛНО ОГРАНИЧЕН КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА ЧРЕЗ МАРКИРАНЕ НА СЕНТИНЕЛНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ“ №5/2007 г. финансиран от МУ Плевен


• Участие в научен проект на тема ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ГЛАВАТА И КОЖАТА НА ПЕНИСА СЛЕД РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПЛАСТИКИ ПО ПОВОД ПАРАФИНОМ “ №5/2010 г. финансиран от МУ Плевен

Членство в научни организации:

• Европейска Асоциация по Урология (European Association of Urology) Българско Урологично дружество Българска Асоциация по ултразвук в медицината Български лекарски съюз

Езикова квалификация:

За контакти:

Клиника по Урология към УМБАЛ „Г. Странски” ЕАД – гр. Плевен,
Катедра „Сестрински хирургични грижи” към ФЗГ на МУ-Плевен.
Служебен тел. 064 886 538
Мобилен тел. 088 8876759

E-mail: v_dunev@abv.bg