Дата и място на раждане: 16.10.1977 г.

Академични длъжности:

Образование, квалификация и професионален опит:

Научна дейност:

Членство в научни организации:

Телефон за връзка:

064 886-163