Дата и място на раждане: 02.01.1965 г.

Образование и квалификация:

Академични длъжности:

Курсове и специализации:

Научни направления:

Членство в научни и обществени организации:

За комуникации: