Дата и място на раждане: 17.10.1963 г., гр. Плевен

Образование и квалификация:

Професионален опит:

Специализации:

Членство в научни организации:

Преподавателска дейност:

Езикова квалификация: