Дата и място на раждане: 22.09.1950 г., с. Обнова, обл. Плевен

 

Образование:

Академични позиции:

Преподавателска дейност:

Научни интереси:

Научна продукция:

Членство в научни и обществени организации:

Езикова квалификация:

e-mail: doichinova_ceca@abv.bg