Дата и място на раждане: 24.10.1962 г.

Образование:

Преподавателска дейност :

Членство в професионални сдружения:

Основни квалификации:

Области на научен интерес:

Езикови умения:  руски, английски език