Дата и място на раждане: 07.05.1973г., гр. Плевен

Образование:

Академични позиции:

Специализации, курсове за следдипломна квалификация:

Преподавателска дейност:

Научни интереси:

Педагогически курсове:

 

 

Членство в научни организации:

Езикова квалификация:

За контакти:

Ас. Поля Тодорова Гергова
катедра  „Сестрински хирургични грижи”
Факултет „Здравни грижи”
Медицински университет – Плевен
Ул. „Кл. Охридски“ 1
5800 Плевен, България
Сл. тел. 064 884 229

e-mail:poliakomitska@abv.bg