Дата и място на раждане: 09.06.1985г., гр. София

 

Образование:

Професионален опит:

Преподавателски опит:

Публикации:

Научни интереси:

Езикова квалификация:

Членство в: