Дата и място на раждане: гр.Плевен

Образование:

 

Академична позиция

Преподавателска дейност

 

Специализация

 

Членство в научни и обществени организации

 

Езикова квалификация

Други квалификации