Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н
Ръководител катедра, ръководител сектор

тел. 064 886 622
e-mail: dkg@avb.bg