Доцент, Директор Център за дистанционно обучение

тел. 064 884 170
e-mail: g_tzanev@mu-pleven.bg