доц. д-р Ваня Маринова Цветкова-Вичева, д.м.
Началник отделение по Алергология, Ръководител сектор

тел. 064 886 802
e-mail: vmtsvetkova@abv.bg