Assistant Professor

phone: 064 884 170
e-mail: kstatev@mu-pleven.bg