Доц. д-р Виолета Йорданова Данчева
Доцент, Ръководител сектор

тел. 064 884 288
e-mail: vilidana@abv.bg