д-р Валентина Едрева Едрева-Бешева
Асистент

тел. + 359 64 884 241
e-mail: microgen@mu-pleven.bg