Емилия Красимирова Банкова
Асистент

тел. Тел: 064/884-146
e-mail: emilia_zlat@yahoo.com