Нина Кирилова Иванова
Асистент

тел. 0878 23 6356
e-mail: n.ivanova@mu-pleven.bg