Доц. Данелина Емилова Вачева-Божинова, д.м.
Доцент

тел. +359 064 886-186
e-mail: danelina@abv.bg