Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, д.м.
Ръководител катедра

тел. 064 884 287 / 064 884 191
e-mail: Mariiana.Stoinovska@mu-pleven.bg