д-р Румяна Иванова Давидова
Асистент

тел. 064 884 238
e-mail: rdavidova@abv.bg