проф. д-р Мария Петрова Георгиева-Средкова
Ръководител катедра, Ръководител на център за научно-изследователска дейност

тел. + 359 64 884 227 Факс: + 359 64 886 377
e-mail: microgen@mu-pleven.bg