Зам.-ректор по качеството и акредитацията

тел. 064 884 171
e-mail: zradion@yahoo.com