Доц. Нина Иванова Михайлова, д.п.
Ръководител катедра, Доцент

тел. + 359 64 884 118
e-mail: mihailova.nina@abv.bg