Татяна Върбанова Пешкова д.х.
Главен асистент

тел. 064 884100
e-mail: mail@mu-pleven.bg