Боряна Бориславова Чомаковска
Преподавател

тел. 064 884 293
e-mail: b.chomakovska@mu-pleven.bg