Д-р Валерия Рачева
Завеждащ "Клинична лаборатория"

тел. -
e-mail: v_ra4eva22@abv.bg