Проф. д-р Емилиян Алексиев Иванов, д.м.
Ръководител катедра

тел. тел. 064 884 240
e-mail: ahcb@mu-pleven.bg