Доц. д-р Петър Димитров Иванов
Доцент

тел. 064 884100
e-mail: Petar.DIvanov@mu-pleven.bg