Доц. д-р Мирослав Юлиянов Дончев
Доцент

тел. 064 884 175
e-mail: ccnm.mu@gmail.com