д-р Симеон Пламенов Петков
Асистент

тел. 064 886 778
e-mail: razor_cs2000@yahoo.com