д-р Дарина Петрова Митова
Асистент

тел. 0899389735
e-mail: darry_co@yahoo.co.uk