доц. д-р Славейко Христов Богданов, д.м.
доцент - Ръководител катедра "Анестезиология и интензивно лечение4

тел. 064 886 222; 0888 564 404
e-mail: slavi.bogdanov@mail.bg