д-р Милка Пенчева Михайлова
Асистент

тел. 064 884 121
e-mail: mmilka@abv.bg