Доцент

тел. 064 884 224
e-mail: gena_grancharova@hotmail.com; gena_grancharova@mu-pleven.bg