д-р Надя Коларова – Янева
Докторант

тел. 064 886 481
e-mail: n.i.yaneva@hotmail.com