д-р Янко Величков Първанов
Асистент

тел. 064 886 499
e-mail: darling@abv.bg