д-р Елица Петрова Краевска
Хоноруван преподавател, специализант

тел. 064 886 153
e-mail: dr.e.petrova@mail.bg