д-р Димитър Кирилов Киров
Асистент

тел. 064 886 847
e-mail: kzkpr@abv.bg