Доц. д-р Емилия Цветанова Цакова-Лакова, д.м.
Доцент

тел. 064 884 273
e-mail: e.lakova@mu-pleven.bg